Multilocalització noves filials a l’estranger: Demana més informació