ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Formulari

Registration External

Per dur a terme l'autoavaluació financera, omple els camps següents amb l'import de les partides, segons el Pla General de Comptabilitat, dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l'últim exercici tancat.

El resultat d'aquesta autoavaluació no és vinculant. D'acord amb allò que estableixen les bases reguladores de cada convocatòria d'ajuts, ACCIÓ farà l'avaluació financera en base als comptes anuals de l'últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil.

Per a qualsevol consulta o aclariment escriu-nos a saf.accio@gencat.cat.

Dades de l'empresa
Camps obligatoris


(sense guions i en majúscula)

Persona de contacte
Camps obligatoris

Actiu
Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10000,75)

Patrimoni net i passiu
Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10000,75)

Compte de pèrdues i guanys
Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10000,75)


L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ) tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar la sol·licitud que realitzeu mitjançant aquest formulari, gestionar la sol·licitud de descàrrega de documentació i analitzar el públic objectiu interessat en aquesta documentació. ACCIÓ també tractarà les vostres dades per enviar-vos enquestes de satisfacció que podreu respondre voluntàriament, en el cas que hàgiu participat a les nostres activitats o serveis, i per remetre, per mitjans electrònics, informació sobre les activitats i els serveis relacionats amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, en compliment de la nostra missió enfocada a l’interès públic. ACCIÓ pot tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades, ja que està obligada a atendre la vostra sol·licitud. En el cas que participeu a les nostres activitats, l’enviament d’enquestes de satisfacció sobre les mateixes està legitimat per la necessitat de millorar les activitats i els serveis que oferim, d’acord amb la nostra missió pública. Les dades personals es podran comunicar a les administracions públiques per garantir el compliment de les nostres obligacions legals, així com a proveïdors de serveis d’ACCIÓ.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de l’adreça postal «Passeig de Gràcia, 129, CP 08008» de Barcelona, o bé amb un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat. Les vostres dades es conservaran mentre es mantingui la vostra relació amb ACCIÓ i, un cop hagi finalitzat, fins que hagin transcorregut els terminis de prescripció legal aplicables i/o els terminis necessaris per tal de garantir el compliment de la missió d’interès públic de la nostra entitat. Per a més informació: https://www.accio.gencat.cat/avis-legal.