ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Formulari

Registration External

Per dur a terme l'autoavaluació financera, omple els camps següents amb l'import de les partides, segons el Pla General de Comptabilitat, dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l'últim exercici tancat.

El resultat d'aquesta autoavaluació no és vinculant. D'acord amb allò que estableixen les bases reguladores de cada convocatòria d'ajuts, ACCIÓ farà l'avaluació financera en base als comptes anuals de l'últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil.

Per a qualsevol consulta o aclariment escriu-nos a saf.accio@gencat.cat.

Dades de l'empresa
Camps obligatoris


(sense guions i en majúscula)

Persona de contacte
Camps obligatoris

Actiu
Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10000,75)

Patrimoni net i passiu
Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10000,75)

Compte de pèrdues i guanys
Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10000,75)


L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ) és l’entitat responsable del tractament de les seves dades personals. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud que vostè realitza mitjançant aquest formulari; podrà enviar-li enquestes de satisfacció que vostè podrà voluntàriament respondre, en el cas que hagi participat a les nostres activitats o serveis; remetre, per mitjans electrònics, informació sobre les activitats i els serveis relacionades amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes en compliment de la nostra missió en interès públic, així com per al compliment de les nostres obligacions legals.

Vostè pot  revocar el seu consentiment i/o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de l’adreça postal a Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat

Si desitja més informació detallada sobre el tractament de les seves dades, pot consultar la nostra Política de Privacitat en el següent enllaç: https://www.accio.gencat.cat/avis-legal