ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Formulari

Registration External

Per dur a terme l'autoavaluació financera, omple els camps següents amb l'import de les partides, segons el Pla General de Comptabilitat, dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l'últim exercici tancat.

El resultat d'aquesta autoavaluació no és vinculant. D'acord amb allò que estableixen les bases reguladores de cada convocatòria d'ajuts, ACCIÓ farà l'avaluació financera en base als comptes anuals de l'últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil.

Per a qualsevol consulta o aclariment contacta amb el Pau Sánchez (Tel. 93 553 89 21).

Dades de l'empresa
Camps obligatoris


(sense guions i en majúscula)

Persona de contacte
Camps obligatoris

Actiu
Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10000,75)

Patrimoni net i passiu
Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10000,75)

Compte de pèrdues i guanys
Camps obligatoris

(Imports en euros. Si una partida és '0' o no existeix, s'ha d'informar '0'. Si una partida és negativa, afegeix el signe "-".
En cas necessari, separar els decimals amb comes. Exemple: 10000,75)


L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ) tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la sol·licitud que vostè realitza mitjançant aquest formulari, d’enviar-li enquestes de satisfacció que vostè podrà voluntàriament respondre, en el cas que hagi participat a les nostres activitats o serveis, i d’enviar-li comunicacions sobre les nostres activitats i serveis. ACCIÓ pot tractar les seves dades amb les finalitats esmentades perquè està obligada a atendre la seva sol·licitud i està expressament autoritzada per llei a remetre-li comunicacions sobre les seves activitats i serveis. En el cas que vostè participi a les nostres activitats, l’enviament d’enquestes de satisfacció sobre les mateixes està legitimat per la necessitat de millorar les activitats i serveis que oferim conforme a la nostra missió pública. Les dades personals podran ser comunicades a administracions públiques per al compliment de les nostres obligacions legals així com a proveïdors de serveis a ACCIÓ.
Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a l’adreça postal del Passeig de Gràcia, 129, CP 08008 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat. Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la seva relació amb ACCIÓ i, un cop finalitzada aquesta, fins al transcurs dels terminis de prescripció legal aplicables i/o fins als terminis necessaris per tal de garantir el compliment de la missió d’interès públic de la nostra entitat. Per a més informació: http://www.accio.gencat.cat/avis-legal
.