Oficina tècnica de barreres a la internacionalització: Sol·licitud