ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Formulari

Registration External

CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE: si es fan fotografies, vídeos o es fa algun tipus d’ús dels continguts dels ponents que no siguin d’ACCIÓ, és necessari que ells signin el document de Cessió drets d’imatge i/o veu i de difusió de coneixement. El responsable de l’acte és l’encarregat de gestionar aquesta signatura i de lliurar el document original signat a l’Assessoria Jurídica i Contractació, que l’arxivarà.


Identificació
Camps obligatoris

* Aquestes dades no sortiran publicades

Dades generals
Camps obligatoris

Posa "0" si el servei no hi està inclòs.
Màxim 3000 caràcters. Si és més llarg, adjunta un document al final del formulari.
Detalla'l si és breu (4 o 5 línies). Si és extens, adjunta'l en document al final del formulari.
Detalla els noms de les entitats i l'enllaç al seu web.
Detalla els noms de les entitats i l'enllaç al seu web
Nom i cognom, correu electrònic i telèfon
Es poden escollir tantes opcions com calguin
Poseu "0" si és gratuït
Indica si aquesta actuació està relacionada amb algun dels serveis que ofereix ACCIÓ
Màxim 2000 caràcters. Si és més llarg, adjunta un document al final del formulari.
En cas de proveïdor extern, Comunicació es posarà en contacte amb el responsable de l’actuació per concretar les necessitats i fer la selecció de proveïdors
Màxim 2000 caràcters. Si és més llarg adjunta un document.
En cas d'activitat EEN i/o missió institucional, l'enquesta de satisfacció és obligatòria
Si ens vols enviar diversos fitxers, adjunta'ls en un sol fitxer .zip.

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ) amb domicili al Passeig de Gràcia, 129, CP 08008 de Barcelona, i adreça electrònica de contacte dades.accio@gencat.cat, l’informa que ACCIÓ serà considerada responsable del tractament de les seves dades personals. En el cas que vostè s’inscrigui a una activitat coorganitzada en col·laboració amb altres entitats, l’informem que ACCIÓ serà responsable del tractament de les seves dades conjuntament amb la/les entitat/s coorganitzadora/es que es troben indicades en la pàgina web descriptiva de l’activitat on s’inscriu. Les dades de contacte de la/les entitat/s coorganitzadora/es les podrà trobar en la seva respectiva pàgina web corporativa. Les seves dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud que vostè realitza mitjançant aquest formulari, enviar-li enquestes de satisfacció que vostè podrà voluntàriament respondre, en el cas que hagi participat a les activitats o serveis de les entitats organitzadores i enviar-li comunicacions sobre les seves activitats i serveis.

Així mateix, en el cas que vostè així ho consenti, les entitats organitzadores tractaran la seva imatge per tal d’utilitzar-la per la seva publicació a qualsevol mitjà de comunicació a efectes d’informar sobre els serveis i les activitats que les entitats coorganitzadores realitzen. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de les adreces postal i electrònica abans indicades. Per a més informació: http://www.accio.gencat.cat/avis-legal